Alle wanhoop is in diepste wezen een wanhoop aan de mogelijkheid onszelf te kunnen zijn. S. Kierkegaard

Gestalttherapie

Veel problemen ontstaan doordat mensen niet goed weten wat ze nodig hebben en hoe ze hun problemen moeten oplossen. Ze zitten vast in patronen en zijn eerder aan het ‘overleven’ dan aan het ‘leven’.Gestalttherapie biedt de mogelijkheid jezelf beter te leren kennen en bewuster in het leven te staan.  Door in het hier en nu opnieuw je zintuigen te gebruiken, kun je nieuwe oplossingen vinden voor problemen uit het verleden die nu nog steeds om aandacht vragen. Je leert de verantwoording te dragen voor wie je bent en wat je doet. Gestalttherapie wil mensen niet veranderen, maar zichzelf laten worden en laten groeien.

Een centrale plaats in de Gestalttheorie neemt het begrip 'zelfregulerend vermogen'. Ieder mens weet heel goed wat het nodig heeft. Automatisch trekt dat wat je het hardst nodig hebt je aandacht. Als je heel erg honger hebt kun je aan niets anders meer denken dan aan eten. Zo gauw aan deze behoefte is voldaan kan ze naar de achtergrond verdwijnen en kan er een nieuwe behoefte op de voorgrond treden.
Belangrijk hierbij is te kijken naar de manier waarop je je behoeften bevredigt . Hoe dit gebeurt in plaats van waarom. Waarom richt zich op de oorzaak en de Gestalt gaat ervan uit dat er altijd een goede reden voor je behoefte. 'Hoe' richt zich op het proces, hoe je jezelf vorm geeft in het hier en nu.
Aangezien jij en je omgeving constant in beweging zijn en veranderen (ontwikkelen en groeien) zullen je behoeften steeds veranderen. Een kind heeft een aantal andere behoeften dan een volwassene. Ook kan het zijn dat bepaalde kindbehoefte nog een hele grote rol spelen in je volwassen leven. Interessant is te onderzoeken hoe je daar vorm aan geeft. Er is een bepaalde mate van creativiteit vereist om aan de steeds wisselende behoeften te voldoen. Telkens weer wordt je blootgesteld aan nieuwe uitdagingen die een passende manier van handelen verlangen.

Gestalttherapie gaat niet uit van goed en slecht. Niet van gezond en ziek. Ooit hebben we keuzes gemaakt die ons op dat moment dienden in het leven. Bijvoorbeeld om flink te zijn. Toen was dat misschien een juiste oplossing, maar geldt dat nu nog steeds? Of beperken we ons door onbewust aan deze keuze vast te blijven houden. We zitten vast in beperkende patronen. Door weer bewust te worden welke keuzes ons misschien beperken kunnen we eventueel nieuwe, creatieve oplossingen vinden.

  • Zijn

    Olifanten proberen niet om giraf of zwaluw te worden. Radijsjes proberen niet om bieten te worden. Maar wij proberen te zijn wat wij niet zijn. We stikken in de idealen die onbereikbaar zijn of die alleen ten koste van onszelf bereikt kunnen worden. We lopen op de punten van onze tenen om maar geen kritiek te krijgen en worden tenslotte kwaad op onze tenen wanneer ze pijn doen.

    Bruno-Paul de Roeck