Helende kracht van liefde

Wat is het

Helende kracht van liefde is een methodiek die ik heb ontwikkeld op basis van jaren ervaring als relatietherapeut. Ik heb veel ontdekkingen gedaan bij het werken met mensen ten aanzien van misschien wel de mooiste en tegelijkertijd meest ingewikkelde relatie die er is, namelijk de ‘liefdesrelatie’. Ik heb verschillende dingen uitgeprobeerd en ontdekt dat elke methodiek een stukje raakt van de complexiteit en de schoonheid die een ‘liefdesrelatie’ met zich mee kan brengen. Ik heb de kracht van een aantal methodieken gecombineerd in een stappenplan waarbij er aandacht is voor zowel de dynamiek tussen de partners als het individuele helingsproces.

Het uitgangspunt bij de Helende kracht van liefde is dat een ‘liefdesrelatie’ je als geen ander in je diepste pijn en angst kan raken. Liefdesrelaties zijn een spiegel voor de innerlijke delen (zie Inner Family Systems) die je zelf nog niet hebt geaccepteerd of nog bij jezelf veroordeelt.

De dynamiek tussen twee geliefden kun je zien als een dans. Een dans waarbij de hechtingspatronen de wijze waarop je de relatie beleeft en vormgeeft beïnvloeden.

Wat doet het

Helende kracht van liefde is een methodiek die de hechtingspatronen onderzoekt welke de ‘dans’ bepalen. Verlatingsangst en bindingsangst spelen een grote rol in die dynamiek, daar waar de één eerder geneigd is een claim te leggen op de ander heeft de ander de neiging zich terug te trekken. De methodiek helpt je te (h)erkennen waarin je eigen verlatingsangst en bindingsangst een rol spelen in de dynamiek. Je gaat ervaren hoe die ‘dans’ jullie gezamenlijke vijand is geworden, in plaats van je partner.

De methodiek maakt inzichtelijk welke principes er ten grondslag liggen aan de dynamiek. Oude wonden, pijn en zelfafwijzing bepalen voor een groot deel hoe je je relaties vormgeeft en wat voor partners je aantrekt en waarom.

De liefde in je relatie helpt je je eigen, nog onverwerkte stukken, onder ogen te komen; zelfliefde helpt je deze te helen en op een liefdevollere wijze in contact te brengen bij je partner. Je leert dat er onder de claim of het wegduwen van de ander pijn zit. Als je in plaats van boosheid, verwijten of eisen je kwetsbaarheid toont aan je partner en vanuit behoeften spreekt is het veel makkelijker voor de ander om jou liefde te geven.

Hoe werkt het

Deze methodiek is inzetbaar voor partners in een ‘liefdesrelatie’ en voor singles die meer zicht willen krijgen op hun eigen liefdespatronen. Aan de hand van de patronen die er spelen krijg je een stukje psycho-educatie over de werking van de ‘dans’ en de onderliggende principes, zoals zelfafwijzing, verdringing of ontkenning van pijn en wonden uit het verleden. Vervolgens gaan we stap voor stap de ‘dans’ ontrafelen en de onderliggende (oude) pijn helen.

Het erkennen van je eigen wonden is een belangrijk onderdeel van de Helende kracht van liefde. Hier zit de sleutel tot ware verbinding met de ander. Pas als je deze verbinding met jezelf kunt ervaren kun je je met een ander verbinden vanuit vrijheid en onvoorwaardelijke liefde. Je hebt de ander namelijk niet meer nodig om je eigen pijn en ongemak te verdoezelen.

Hierdoor geef je de ander ook de ruimte om jou liefde te geven vanuit eigen vrije wil. De claim en de neiging om weg te duiken van ‘heftige’ emoties hoeft niet meer, de liefde kan weer vrij stromen.  

Bij partner sessies ga je in de interactie op zoek naar nieuwe manieren om jullie ‘dans’ vorm te geven. Ik heb diverse werkvormen ontwikkeld die kunnen zorgen voor diepgang, verbinding, humor en speelsheid.

Zo passen jullie het geleerde direct toe in de praktijk, die ervaring zorgt dat die nieuwe ‘dans’ jullie eigen wordt.

In individuele sessies krijg je huiswerk opdrachten mee waarbij je ‘andere’ relaties gebruikt om te oefenen. Je ervaringen bespreken we vervolgens weer in de sessies zodat je de begeleiding krijgt die je verdient in dit mooie en soms ook heftige proces. 

Toepassing

Deze methodiek is voor iedereen die wil leren onvoorwaardelijk lief te hebben en wil ervaren hoe de helende kracht van liefde werkt.

Resultaat

Door de individuele en partner-sessies leer je jezelf en je partner veel beter kennen. Je krijgt meer eigenwaarde, zelfliefde en daardoor ook een mooiere en diepere verbinding met je partner of een eventueel toekomstige partner. Je leert hoe je kunt spelen met de ‘dans’.

Mocht er in het vervolg weer eens op jouw pijnstukken gedrukt worden in de relatie dan ben je in staat dit te (h)erkennen bij jezelf. Je bent in staat jouw werk te doen en vervolgens vanuit liefde jouw pijn en je behoeften in contact brengen bij je partner, zonder een claim op de ander of er van weg te lopen. 

En mochten jullie toch weer eens in de ‘oude dans’ terechtkomen dan kunnen jullie hem nu zien voor wat het is, de bokkesprongen vanuit ieders pijnstuk. Om er vervolgens wellicht met humor en compassie op terug kijken.