Systeemtherapie

Wat is het

Bij systeemtherapie wordt je problematiek bekeken in samenhang met jouw leefomgeving, ook wel je systeem genoemd. Met het systeem wordt alles bedoeld wat een belangrijk onderdeel van je leefwereld vormt: gezin, familie, school, vriendenkring, werk etc. Voor de meeste mensen is het gezin van herkomst (ouders, broers, zussen) het eerste belangrijke sociale systeem. Later staat het eigen gezin meer op de voorgrond: partner en kinderen.

Wat doet het

Systeemtherapie gaat ervan uit dat anderen (bewust en onbewust) invloed uit oefenen op de problemen die jij ervaart. Een belangrijk doel van systeemtherapie is om zicht te krijgen op de interacties tussen jezelf en je leefwereld en jouw problemen. Hiervoor zet ik de methodiek therapie in beeld in.

Wanneer het zinvol is voor de behandeling kunnen belangrijke personen uit je systeem uitgenodigd worden bij de gesprekken. Dat gebeurt uiteraard in overleg met jou.

Hoe werkt het

Systeemtherapie kun je zowel mét je systeem doen als individueel.

Als je individueel aan de slag gaat met systeemtherapie dan gebruik ik therapie in beeld om het systeem in kaart te brengen zodat je helder krijgt hoe de interactiepatronen werken en hoe jij die kunt beïnvloeden. 

Bij systeemtherapie inclusief de belangrijke anderen gaan jullie vooral met elkaar in gesprek. In eerste instantie zal ik vooral luisteren naar de wijze waarop jullie met elkaar communiceren en elkaar beïnvloeden, welke manieren en gewoonten jullie met elkaar hebben ontwikkeld. Gedurende de therapie word je meer bewust van de onderlinge reacties op elkaar en begrijp je steeds beter welke invloed je op elkaar uitoefent.
Het probleem waarmee jij je hebt aangemeld is een belangrijke leidraad voor de sessies. Vanuit een beter begrip van ieders positie en de invloed die jullie op elkaar hebben gaan we het probleem onderzoeken. Het is belangrijk ieders behoeften en gevoelens ten aanzien van het probleem op tafel te krijgen zodat jullie van elkaar gaan leren begrijpen vanuit welke gevoelens en behoeftes een ieder opereert.

Iedereen in het systeem heeft ‘last’ van het probleem, zelfs al draagt slechts één persoon een probleem aan, ook wel de probleemdrager genoemd. Daarnaast is een ieder ‘gelijk’ en zo zal ik jullie als systeem ook benaderen: ik werk in ieders belang. 

Toepassing

Systeemtherapie biedt een uitkomst bij relatie – en gezinsproblemen. Dit kunnen problemen zijn op het gebied van communicatie, structuur (denk aan een ’te afhankelijke’ of juist  ‘afstandelijke structuur) of loyaliteitsproblemen (bijvoorbeeld na een echtscheiding). 

Als je individuele psychische klachten hebt, kan systeemtherapie helpen om je partner of familie voor te lichten. In groepsverband bespreek je jouw klachten of stoornis. Zo leren jij en je partner of familieleden beter omgaan met jouw psychische stoornis.

Verder kan systeemtherapie een onderdeel zijn bij alle individuele problemen, omdat jouw systeem invloed heeft op de wijze waarop je met je leven omgaat. En het kan soms ook helpen dat je het niet alleen hoeft te doen.

Resultaat

Systeemtherapie helpt om de patronen en de invloed die een systeem nu eenmaal heeft op je gedrag te begrijpen.  Er is meer begrip voor ieders positie, behoeften en gedrag. Ook is er een beter zicht op de invloed die het systeem heeft op het probleem. Daar waar het probleem eerst een belemmering was, heb je nu het nut ervan ingezien en weet je hoe je verder kunt. Je hebt ontdekt welke invloed de interactiepatronen hebben op de situatie. Er is meer grip op je eigen gedrag en meer begrip en geduld voor het gedrag van de anderen. 

In individuele trajecten heb je geleerd anders naar je systeem te kijken en ontdekt hoe jij invloed kunt uitoefenen op je eigen gedrag en het gedrag van anderen binnen jouw systeem. Je systeem gaat weer vóór je werken in plaats van tegen je.