Voice Dialogue

Wat is het

Voice Dialogue is een verrassende, avontuurlijke en niet oordelende methode die vaak leidt tot diepgaande inzichten in jezelf met blijvende resultaten.

De methodiek leert je je keuze vrijheid te vergroten en jezelf beter te managen. Het gaat er niet om op zoek te gaan naar wat ‘fout’ is en verbeterd moet worden, maar naar wat en hoe het ís.

Wat doet het

Voice Dialogue gaat uit van het idee dat je als mens uit verschillende kanten, delen of subpersonen bestaat. Deze delen hebben allemaal een andere kijk op de wereld en wat het beste is voor jou. Ze houden er verschillende gewoontes op na en hebben anderen gevoelens en gedachten. Je denkt misschien dat je keuze vrijheid hebt, maar in wezen bepalen de primaire subpersonen hoe je je gedraagt en hoe anderen mensen jou zien. 

Sommige subpersonen zijn dagelijks aan het woord en hebben veel invloed op ons gedrag. Zo hebben veel mensen een stevige Perfectionist, een Pleaser, een interne Criticus of een Drammer in zichzelf ontwikkeld. Andere delen zijn op de achtergrond geraakt of uit onze persoonlijkheid verbannen.

Elke subpersoon heeft een eigen stem, eigen verlangens en angsten. En elke subpersoon heeft een belangrijke en vaak beschermende functie in ons leven. Ze zijn ontstaan om ons te dienen.

Hoe werkt het

Naast het psychologische model van de IKKEN, leert de methode om op een respectvolle wijze met je verschillende subpersonen te werken. Je gaat letterlijk in gesprek met je verschillende delen. En je wordt daarbij uitgenodigd je letterlijk in dat deel te verplaatsen om contact te maken met de verlangens, angsten en beschermende functie die daarbij horen. Dat zorgt voor onverwachte, ontroerende en soms ook amusante ontmoetingen met jezelf.

Toepassing

Voice Dialogue is effectief voor iedereen die zichzelf beter wilt leren kennen. Het werkt ook zeer effectief bij relatie vraagstukken.

Resultaat

Je ontdekt wie het in jou voor het zeggen heeft en waarom dat zo is. Je leert onbenutte talenten beter te gebruiken en je maakt je los van vastzittende gewoontes en contraproductief gedrag.