Trauma

Een traumatische ervaring kan grote gevolgen hebben op je leven, je welzijn en je gezondheid. Op het moment dat je de traumatische ervaring niet hebt kunnen verwerken, kan de spanning die gepaard gaat met een dergelijke ervaring zich vast zetten in je lichaam. De gevolgen kunnen heel uitlopend zijn:

  • Lichamelijke klachten, woede, schaamte, hyperactiviteit, slecht contact met vrienden en familie
  • Nachtmerries, concentratieproblemen, het steeds opnieuw herbeleven van de gebeurtenis
  • Prikkelbaarheid, onbegrepen en miskend voelen, spanningsklachten, schrikachtig-, dromerig-, of teruggetrokken gedrag
  • Isolement, relatieproblemen, problemen op het werk, alcohol- en/of drugsmisbruik

Bij kinderen:

  • Bang om gescheiden te worden van de ouders/opvoeders
  • Verminderde schoolprestaties
  • Opvallende gedragsveranderingen

Je kunt dan spreken van een PostTraumatische Stress-Syndroom (PTSS) en hulp is dan echt nodig om hier verandering in te brengen.

Oorzaken

Een trauma kan ontstaan wanneer iemand één of meerdere schokkende gebeurtenissen meemaakt, zoals een ernstig verkeersongeluk, een brand, het overlijden van een belangrijk persoon, seksueel misbruik of geweld. 

Een ernstiger trauma kan ontstaan wanneer iemand emotioneel, lichamelijk en/of seksueel is mishandeld of langdurig is verwaarloosd. Ook een uitzending naar een oorlogssituatie kan tot een trauma lijden. Of als iemand werkt bij politie, brandweer of ambulance en te maken kreeg met menselijk lijden, geweld of dreiging. De gebeurtenis is zo schokkend dat iemand hier blijvend last van heeft.

Een trauma ontstaat doordat de gebeurtenis(sen) niet goed verwerkt worden, geen plekje kunnen krijgen. Het trauma heeft zich emotioneel, mentaal en fysiek vastgezet. Hierdoor kun je niet functioneren zoals je zou wel zou moeten en – belangrijker – zoals je zou willen.

Effect

Wat je trauma ook is, het kan verstrekkende gevolgen hebben. Het idee dat je er nu toch wel overheen gegroeid moet zijn, of de ellelange behandelingen die je al hebt gehad, kunnen zorgen voor gevoelens van hulpeloosheid en wanhoop. Het trauma zelf wordt dan nog eens versterkt door de onmacht die gepaard gaat met onbegrip en de schijnbaar onoplosbaarheid van je situatie. De erkenning dat je trauma ook iets fysieks is waar je met praten alleen echt niet uit gaat komen, is dan een belangrijke stap om te maken. Je lichaam zit vast en daar kun je met je geest nooit een oplossing voor vinden.

Herstel

Trauma verwerken is een fysiek, emotioneel en mentaal proces. Door op alle lagen de vast gezette spanning los te laten, heeft het trauma geen invloed meer op je leven. Dan kun je je leven vorm gaan geven zoals jij wilt; ook dat zal een proces zijn.

Stress & Burnout

Depressie

Angst

Seksproblemen

Rouw